Thi Công Nhà Xưởng Tại Long An

1.200.000

Diện tích 50m2, 75m2, 100m2, 200m2, 300m2, 500m2, 1000m2,…
Chiều cao Dưới 7,5m
Khung chính Hệ khung bằng thép
Mái Tôn 0,45mm
Hệ thống liên kết Bu lông, ốc vít
Công trình thi công nhà xưởng tại Long An
Thi Công Nhà Xưởng Tại Long An

1.200.000