Thi Công Nhà Xưởng

1.200.000

Diện tích 50m2, 75m2, 100m2, 200m2, 300m2, 500m2, 1000m2,…
Chiều cao Dưới 7,5m
Khung chính Hệ khung bằng thép
Mái Tôn 0,45mm
Hệ thống liên kết Bu lông, ốc vít
Thi công nhà xưởng TP. HCM
Thi Công Nhà Xưởng

1.200.000