Thi Công Nhà Xưởng Tại Bình Dương

1.200.000

Diện tích 50m2, 75m2, 100m2, 200m2, 300m2, 500m2, 1000m2,…
Chiều cao Dưới 7,5m
Khung chính Hệ khung bằng thép
Mái Tôn 0,45mm
Hệ thống liên kết Bu lông, ốc vít
Thi công nhà xưởng có diện tích từ 100m2 đến 1000m2 đáp ứng được nhu cầu kinh doanh hàng ngày
Thi Công Nhà Xưởng Tại Bình Dương

1.200.000