Thi Công Nhà Xưởng Tại Đồng Nai

1.200.000

Diện tích 50m2, 75m2, 100m2, 200m2, 300m2, 500m2, 1000m2,…
Chiều cao Dưới 7,5m
Khung chính Hệ khung bằng thép
Mái Tôn 0,45mm
Hệ thống liên kết Bu lông, ốc vít
Nhà xưởng khung thép có kết cấu bền chắc theo thời gian
Thi Công Nhà Xưởng Tại Đồng Nai

1.200.000