Phước Thịnh Group là nhà sản xuất lắp đặt văn phòng container, nhà container, nhà lắp ghép, kho chứa container, garage container số 1 Việt Nam.

Văn phòng container

Văn phòng container VW13

4.790.000

Văn phòng container

Văn phòng container VW14

4.590.000
4.490.000

Văn phòng container

Văn phòng container VW23

4.290.000

Nhà container

Nhà container NC33

4.190.000

Văn phòng container

Văn phòng container VW24

4.190.000

Nhà container

Nhà container NC43

4.090.000