Thi Công Nhà Xưởng Tại TP. HCM

1.200.000

Diện tích 50m2, 75m2, 100m2, 200m2, 300m2, 500m2, 1000m2,…
Chiều cao Dưới 7,5m
Khung chính Hệ khung bằng thép
Mái Tôn 0,45mm
Hệ thống liên kết Bu lông, ốc vít
Sản phẩm thi công nhà xưởng
Thi Công Nhà Xưởng Tại TP. HCM

1.200.000