Kho chứa container theo yêu cầu

3.790.000

Tên thiết kế: Kho chứa container theo yêu cầu
Hệ thống cách âm – nhiệt Vách từ tấm Panel, mái làm từ tôn có lớp cách nhiệt bông
Diện tích 18m2, 24m2… và chiều cao 2.8m
Giới hạn kho chứa: Chứa hàng hóa, vật dụng, phương tiện, nguyên vật liệu, garae ô tô…

 

Kho chứa container theo yêu cầu

3.790.000