Nhà container NC24 (8x6m) có 1 phòng ngủ

4.300.000

Tên thiết kế: Nhà container NC25 (8x6m) có 2 phòng ngủ
Diện tich: 48m2
Cấu tạo: Ghép từ 2 thùng container 3mx6mx2.8m
Kích thướt phủ bì: 4000x6000x2800mm

phẩm.

Nhà container NC24 (8x6m) có 1 phòng ngủ

4.300.000

Mã: NC24 Danh mục: